ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ฉบับ

เผยเเพร่เมื่อ 205 เข้าชม

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายอาสา หรือกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ

Full Screen