ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ฉบับ

เผยเเพร่เมื่อ

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายอาสา หรือกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 ฉบับ”

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ) อาจารย์พิเศษ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

วันจันทร์ที่ 20  มิถุนายน  2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  6/2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มประชุม

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2565”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ครั้งที่  5/2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เล่มเอกสารประกอบการประชุม

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5/2565”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  4/2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวน์โหลดเล่มประชุม 

ติดตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2565”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565

 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่  3/2565

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

เอกสารประชุมรูปเล่ม

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2565”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10

“ดาวน์โหลดเอกสารรูปเล่ม”

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565”

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 12/2564”