รายละเอียดการแจ้งข้อมูล

เผยเเพร่เมื่อ 428 เข้าชม

 แก่กองอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกสารหมายเลข 1    บัญชีรายชื่อตรวจสอบข้อมูลภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เอกสารหมายเลข 2    แบบฟอร์มกำหนดการต่าง ๆ (กำหนดวันรายงานตัว วันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ สถานที่ฝึกซ้อม)

เอกสารหมายเลข 3    แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับบัณฑิตที่มารายงานตัว เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                                  3.1 ข้อมูลบัณฑิตหลังซ้อมใหญ่ของแต่ละมหาวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข 4    รายละเอียดในการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ในงานพิธีฯ

เอกสารหมายเลข 5     รายละเอียดในการจัดส่งแฟ้มข้อมูลสันติบาล

เอกสารหมายเลข 6    ข้อมูลประมาณการจำนวนรถยนต์

เอกสารหมายเลข 7    ข้อมูลผู้ประสานงาน ฯ

เอกสารหมายเลข 8    ธงและเพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง

                                   8.1 ธงปักตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 1 ผืน

                                   8.2 CD เพลงต่าง ๆ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ