ระเบียบวาระการประชุม

เผยเเพร่เมื่อ 325 เข้าชม

ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ 904 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เตรียมการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับผู้แทนพระองค์และจัดทำแผนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

วันอังคารที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

รูปเล่มประชุม