ประชุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 7008 เข้าชม