รายละเอียดในการเดินทางไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2567

เผยเเพร่เมื่อ 114 เข้าชม

1. บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ

2. ข้อมูลของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนที่รับผิดชอบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

3. ข้อมูลเข้าพักโรงแรม

                 – คืนวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

                 – คืนวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

4. ข้อมูลการขึ้นรถมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                 – รถยนต์ตู้

                 – รสบัสปรับอากาศ

5. กำหนดการเดินทาง

               – เดินทางโดยรถปรับอากาศ ออกเดินทางในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

                  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 10

               – เดินทางโดยรถตู้ ออกเดินทางในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

                  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 10

6. การแต่งกายในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 แต่งกายด้วยเสื้อกีฬาสีเขียว

7. ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลพร้อมเอกสารในส่วนที่ท่านรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา