ประชุมปรึกษาหารือการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

เผยเเพร่เมื่อ 67 เข้าชม

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง ชั้น 1 อาคาร 10