สิ่งที่ส่งมาด้วย

เผยเเพร่เมื่อ 273 เข้าชม

หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ปีการศึกษา 2563 – 2564 

1.กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ