การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 626 เข้าชม

ประกาศวิธีการและกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2566 และปฏิทิน

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2566