ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการ ครั้งที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 7696 เข้าชม

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564