ติดตามผลการดำเนินงานตามที่มติประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2566 และ ติดตามครั้งที่ 2 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566

เผยเเพร่เมื่อ 68 เข้าชม

แบบฟอร์มการรายงานผล