นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง เป็นวิทยากร โครงการ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีเทคนิค”

เผยเเพร่เมื่อ 240 เข้าชม

สำนักงานอธิการีบดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสู่มืออาชีพ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีเทคนิค” โดยหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคลารกรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน