คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 21/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

เผยเเพร่เมื่อ 582 เข้าชม