การเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

เผยเเพร่เมื่อ 228 เข้าชม

งานบริหารทั่วไป กองกลาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ โถง ชั้น 1 อาคาร 13