ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

เผยเเพร่เมื่อ 454 เข้าชม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา และคณะกรรมการ