ขอนำส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 753 เข้าชม

ที่ อว 0621.01(1)/ว 1302 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ

เรื่อง ขอนำส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen