คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่  635/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

เผยเเพร่เมื่อ 46 เข้าชม