ประชุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2567

เผยเเพร่เมื่อ 159 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง ชั้น 1 อาคาร 10