การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เผยเเพร่เมื่อ 293 เข้าชม

งานบริหารทั่วไปร่วมปฏิบัติหน้าที่การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน (สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร