ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน

เผยเเพร่เมื่อ 388 เข้าชม

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสลัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10  โดยงานบริหารทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการ