หัวข้อข่าว

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 และวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 30 กันยายน 2562 – 1 ตุลาคม 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 5 มิถุนายน 2562

แจ้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 21 มีนาคม 2562

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วันที่ 8-10 มีนาคม 2562