หัวข้อข่าว

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2565

แจ้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 23 มิถุนายน 2565

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 14 มิถุนายน 2565

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2565

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 2-6 เมษายน 2565

แจ้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 11-12 มีนาคม 2565

แจ้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 8 มีนาคม 2565

แจ้งรักษาราชการแทนอธิการบดี วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2565 และ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565