ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563

เผยเเพร่เมื่อ 92 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 โดยมี นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม