ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยเเพร่เมื่อ 21 เข้าชม

ที่ สน 0014.3/8574 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 สำนักงานรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก