วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร“กิจกรรมการจัดอบรมเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยของพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอกมนูญ ว่องไว และดาบตำรวจโชยกาล โสคำภา จากสถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดสกลนคร เป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติจราจรทางบก” “กฎจราจรเบื้องต้นและมารยาทในการขับขี่” “เครื่องหมายจราจร” การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร