กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ดร.มาลี ศรีพรหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวพิชญาดา  ธานี ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากรร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  จัดโดยจังหวัดสกลนคร