ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “ทำบุญประจำเดือนเกิด” ประจำเดือนกันยายน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “ทำบุญประจำเดือนเกิด”  ประจำเดือนกันยายน 

Full Screen