แจ้งกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

พร้อมหนังสือนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการและหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ท่านได้ถือปฏิืบัติโดยเริ่มใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

อ่านเพิ่มเติม “แจ้งกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562”

ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง

ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0501(1)/ว 540 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง”

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง

ที่ ศธ 0501(1)/ว 551 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง”

ขอส่งสำเนาหนังสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง

ขอส่งสำเนาหนังสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง

ที่ ศธ 0501(1)/ว 68 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม “ขอส่งสำเนาหนังสือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 เรื่อง”

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3) ตำแหน่งวิชาการ

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3) ตำแหน่งวิชาการ

ที่ ศธ 0557.01/ว 782 ลงวัที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม “รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3) ตำแหน่งวิชาการ”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ (English Video Clip: Take me to Phetchabun Contest)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ (English Video Clip: Take me to Phetchabun Contest)

ที่ ศธ 0539/ว 542 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม “ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ (English Video Clip: Take me to Phetchabun Contest)”

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 6 เรื่อง

เผยเเพร่เมื่อ

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 6 เรื่อง

ที่ ศธ 0501(1)/ว 418 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ่านเพิ่มเติม “ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 6 เรื่อง”