การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ”

เผยเเพร่เมื่อ 179 เข้าชม

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างอย่างมืออาชีพ”

ด่วนมาก ที่ สพท.49/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

Full Screen