สรุปสาระสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562

เผยเเพร่เมื่อ 179 เข้าชม

สรุปสาระสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ว 1028 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

Full Screen